Voorwaarden behandelingen

Vanuit mijn kant

 • Ik werk vanuit vertrouwen en zal je gegevens niet delen met anderen.
 • Ethiek en privacy staan bij mij hoog 
  in het vaandel.
 • Ik houd voorafgaand aan de behandeling een telefonisch intakegesprek.
 • Zie mij niet als arts of fysiotherapeut. Hiervoor moet ik je doorverwijzen.
 • Jongeren onder 18 jaar worden uitsluitend behandeld in aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s)/voogd.
 • Behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Afmeldingen worden uiterlijk 24 uur voor de afspraak gedaan.
 • Ondergoed blijft te allen tijde aan. 

Wat vraag ik van jou?

 • Je zorgt voor persoonlijke hygiëne alvorens je naar me toe komt.
 • Je geeft je klachten, naar eer en geweten, aan me door.
 • Je verstrekt relevante informatie m.b.t. medicijngebruik of behandelingen door andere medici aan mij.
 • Je wast je handen in de massageruimte voorafgaand aan de behandeling. 
 • Je neemt zelf één schoon en groot badlaken mee.